राजपुर गाउँपालिका (वडा नं. ०१) लुम्बिनी, नेपाल
समाजिक सञ्जालकाे लिंक:
4579

जम्मा जनसंख्या

2219

महिलाको जनसंख्या

2350

पुरुषको जनसंख्या

12

जम्मा टोल

12

जम्मा गाउँ

606

रोजगार जनसंख्या

4504

स्वस्थ जनसंख्या

0

जम्मा स्वस्थय संस्था

0

जम्मा स्कूल

952

जम्मा घरधुरी

फोटो ग्यालरी

हाम्रो वडाका केही फोटोहरु

आर्थिक वर्षको कामहरू